Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Bærekraftstrategi

Reitan Eiendom har en styrevedtatt bærekraftstrategi (16.12.2021) som grunnlag for bærekraftsarbeidet i selskapet. Strategien inneholder en rekke mål samt et metoderammeverk for hvordan prosjektene skal utvikles for å maksimere bærekraftseffektene og dermed bidra til måloppnåelse.

Metoden er ment som et verktøy og tenkesett for bærekraftsfokusert prosjektutvikling og -drift. Dette mener vi bidrar til økt hastighet i bærekraftsarbeidet. Det kan også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. 

Reitan Eiendom skal ha fokus på bærekraft i sin daglige drift og i alle sine prosjekter. Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft skal trekkes inn i drift og utvikling av alle eiendommer og prosjekter med mål om å bidra til god økonomi, et grønnere fotavtrykk og et godt samfunn.

Fokusområder

Reitan Eiendom har definert fire strategiske fokusområder for bærekraftsarbeidet. 

Miljø: 

Vi skal lede an i den grønne omstillingen i vår bransje ved å bli klimanøytral, hjelpe våre kunder til å ta klimavennlige valg og jobbe for en bærekraftig verdikjede som beskytter naturressurser og biologisk mangfold.

Åpenhet:

Vi skal være en foregangsbedrift for åpenhet i selskapsstyring og rapportering. Vi skal fremme et inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, etnisitet, alder og bakgrunn og gi alle mulighet til å lykkes. 

Verdikjede:

Vi skal utvikle våre prosjekter og forvalte våre eiendommer i samarbeid med partnere, kunder og leverandører for å forebygge negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

Samfunn:

Gjennom vår egen forretningsvirksomhet skal vi være en aktiv by- og stedsutvikler. Dette vil styrke vårt bidrag til økonomisk, økologisk og sosial bærekraft og gi merverdier for miljø, samfunnet og våre selskaper.

Andre kilder