Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Om Reitan Eiendom

Med evigheten som perspektiv skal vi utvikle og eie bærekraftige porteføljer av næringseiendom i sentrum av Oslo, Bergen og Trondheim, samt logistikk-, industri- og handelseiendom i Skandinavia.

Veidekke Nordre gate 12, Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Reitan Eiendom ble etablert i 1995, og et tyvetalls butikkeiendommer for REMA 1000 utgjorde starten. Siden den gang har selskapet mangedoblet seg i størrelse. Veksten har kommet som et resultat av langsiktighet og tålmodighet, samarbeid med kompetente partnere og ikke minst ved hjelp av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vår forretningsidé er blitt justert etter hvert som vi selv har utviklet oss og omverdenen har endret seg.

I dag er Reitan Eiendom involvert i 1,7 mill. kvm i Norge, Sverige og Danmark, og har en omsetning på NOK 1,8 mrd. i 2023. Allerede tidlig i 2024 har to større transaksjoner bidratt til ytterligere vekst, i tråd med selskapets vekstambisjoner.

REITAN EIENDOM HAR TRE SATSINGSOMRÅDER:

  •  Sentrumseiendom i Oslo, Bergen og Trondheim
  •  Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia
  •  Handelseiendom i Skandinavia

Vi integrerer bærekraft i alle våre forretningsmodeller.

Sentrumseiendom

Reitan Eiendom har siden slutten av 90-tallet investert i sentrumseiendom. Det startet med E C Dahls Eiendom, som har bygd opp en betydelig eiendomsportefølje i Trondheim sentrum. Selskapet er blitt det største privateide eiendomsselskapet i Midtbyen, og eier en portefølje med rundt 90 eiendommer. Byggene huser kontorer, undervisning, handel, boliger, hoteller og restauranter.

VestenFjeldske Eiendom opererer i Bergen sentrum etter samme tankemodell som E C Dahls Eiendom i Trondheim. Selskapet ble etablert i 2000 og har som forretningsidé å bygge opp en stor eiendomsportefølje i Bergen sentrum, samt et antall førsteklasses REMA Eiendommer på Vestlandet. Porteføljen til VestenFjeldske Eiendom har vokst betydelig de senere årene, og inkluderer varierte eiendomstyper som kontorer, hoteller, restauranter og forretninger. Utviklingen av eiendommene skjer i tråd med selskapets bærekraftsstrategi, og skal være et positivt bidrag til bybildet og byens befolkning.

Aktivitetene innen sentrumseiendom i Oslo er samlet under selskapet Christiania Areal og porteføljen er i rask vekst. I 2019 startet satsningen med 23 000 kvm og ved utgangen av 2023 har selskapet investert i eiendommer med et totalt areal på 85 000 kvm. Christiania Areal viser gjennom sine investeringer og pågående prosjekter at det er et tydelig fokus på bærekraft, og flere av byggene i porteføljen er BREEAM-sertifisert. Satsningsområdet sentrumseiendom i Oslo er viktig for Reitan Eiendom og det er ambisjoner om ytterligere vekst.

Logistikk- og industrieiendom

Reitan Eiendom har i RELOG-konsernet over flere år opparbeidet en betydelig markedsposisjon innenfor lager, logistikk og lett industri i Skandinavia. Den samlede eiendomsporteføljen består av om lag 70 eiendommer, tilsvarende i overkant av 730 000 kvm BTA utleid areal og om lag 5 mill. kvm utviklingstomt. Eiendomsporteføljen består i hovedsak av distribunaler for REMA 1000 og 20 næringsparker i Norge rundt de største byene, samt eiendommer i Sverige og Danmark. I tillegg til utvikling av næringsparker for lager, logistikk og lett industri arbeider RELOG også med byomformingsprosjekter, og besitter en stor tomtebank med betydelige utviklingsmuligheter.

Handelseiendom

Handelseiendom i Skandinavia er definert som et satsingsområde for Reitan Eiendom, og REBUS Handelseiendom har som mål å bli det ledende eiendomsmiljøet på handelseiendom, med både utvikling, investering og forvaltning. Selskapet eier en portefølje av gode handelseiendommer med REMA 1000 som hovedleietaker i Norge og Danmark.