Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Om Reitan Eiendom

Reitan Eiendom har tre satsingsområder: Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo, Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia og Handelseiendom i Skandinavia.

Reitan Eiendom ble etablert i 1995, og et tyvetalls butikkeiendommer for REMA 1000 samlet på REITANs hånd utgjorde starten. Siden har selskapet mangedoblet seg i størrelse. Veksten har kommet som et resultat av langsiktighet og tålmodighet, samarbeid med kompetente partnere og ikke minst ved hjelp av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vår forretningsidé er blitt justert etter hvert som vi selv har utviklet oss og omverdenen har endret seg.

REITAN EIENDOM HAR TRE SATSINGSOMRÅDER:

  •  Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo
  •  Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia
  •  Handelseiendom i Skandinavia

Vi integrerer bærekraft i alle våre forretningsmodeller.

Sentrumseiendom

Reitan Eiendom har siden slutten av 90-tallet investert i sentrumseiendom. Det startet med E C Dahls Eiendom (ECDE), som har bygd opp en betydelig eiendomsportefølje i Trondheim sentrum. Selskapets visjon uttrykkes som AiE; «Alt innenfor elva», i betydningen av at det kun investeres innenfor elveslyngen i Trondheim. ECDE er blitt den største private eiendomsaktøren i Midtbyen av Trondheim. Selskapet har eierskap til et bredt spekter av eiendom inneholdende kontor, undervisning, handel, bolig, hotell og restaurant og har mer enn 80 eiendommer i porteføljen.

VestenFjeldske Eiendom opererer i Bergen sentrum etter samme tankemodell som ECDE i Trondheim. Reitan Eiendom har en eierandel på 71 % i selskapet, og aksjonærmassen for øvrig har tilknytning til REITAN. Selskapet har gjennomført flere gode utviklingsprosjekter og ble i 2020 prisbelønt for sitt «Infill-prosjekt» i Vaskerelven 39. VestenFjeldske Eiendom har til hensikt å vokse videre i Bergen sentrum. Selskapet eier også en portefølje av svært gode butikkeiendommer for REMA 1000 i Bergen og omegn.
Reitan Eiendom har ambisjoner om å bygge opp en portefølje av forretningseiendommer i Oslo sentrum. I 2019 kjøpte selskapet 51 % av eiendommen Schweigaards gate 33, og våren 2021 overtok REITAN EIENDOM eierskapet til «Grønlandskvartalene».

Logistikk- og industrieiendom

Reitan Eiendom har gjennom selskapene Login Parinvest og NHP Eiendom bygd opp en betydelig posisjon innenfor logistikk- og industrieiendom. Selskapene samles i løpet av 2021 til ett selskap under en felles overbygning. Av den bestående logistikkporteføljen utgjør distribunaler for REMA 1000 en stor del. I tillegg til utvikling av destinasjoner for logistikk og industri arbeider selskapene også med byomformingsprosjekter, og de besitter en stor tomtebank med betydelige utviklingsmuligheter. Per i dag ligger hovedtyngden av porteføljen i Norge, men siktemålet er å øke tilstedeværelsen i Sverige og Danmark.

Handelseiendom

Reitan Eiendom har to selskaper, henholdsvis i Danmark og Norge, som hver for seg eier en portefølje av svært gode butikkeiendommer for REMA 1000. Disse selskapene vil danne grunnlaget for en forsterket satsing på denne type handelseiendom. Det vil bli invitert til medeierskap for personer med tilknytning til REITAN i disse selskapene, noe som vil kunne forsterke grunnlaget for fremtidig vekst.