Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Parisavtalen

Reitan Eiendom stiller seg bak Parisavtalen og klimamålene. Med rapportering og tiltak har selskapet som mål å bidra til å oppfylle disse omforente og internasjonalt anerkjente målsettingene. Parisavtalen ble vedtatt 12.12.2015, trådte i kraft 04.11.2016 og ble ratifisert av Norge 22.04.2016. Det er en internasjonal avtale som skal sørge for at alle land reduserer utslipp og begrenser klimaendringene. Med sine 29 artikler er det hovedsakelig fem hovedpunkt i avtalen.

1. Forpliktelsen gjelder alle land

Det forventes likevel at de rike landene gjør mest. Det skal lages nasjonale planer for hvordan landene skal kutte utslipp. Planene skal inneholde mål for hvor store kuttene skal være. Målene for utslippskutt skal fornyes hvert femte år fra og med 2020. For hver oppdatering av mål og planer må ambisjonsnivået for utslippskutt økes. Det skal rapporteres om hvordan det går med utslippskuttene hvert femte år fra og med 2023.

2. Maks 2 grader varmere, helst ikke mer enn 1,5

Gjennomsnittstemperaturen på Jorden må ikke stige mer enn 2 grader innen utgangen århundret. Målet er at alle land skal gjøre alt de kan for at den maks stiger med 1,5 grad.

3. Det legges nasjonale planer

Utslippstoppen skal nås så fort som mulig, og deretter skal utslippene synke jevnlig. I siste halvdel av århundret skal man oppnå global klimanøytralitet.

4. Rike land må betale, mindre rike kan velge

De rike landene må hjelpe fattige land økonomisk for å sikre midler til utslippskutt og klimatilpasninger. Ikke fullt så rike land kan også velge å bidra, men er ikke forpliktet. I starten er bidraget 100 milliarder dollar i året, og vil økes etter hvert.

5. Klimatilpasninger i alle land

Det skal i økt grad samarbeides mellom landene, og deles kunnskap og erfaringer om klimatilpasning. De mest ressurssterke forventes å hjelpe de med dårligere forutsetninger. Alle land skal etablere klimatilpasningsplaner og skal ha beredskap til å håndtere tap og skade som oppstår som følge av klimaendringer. Eksempelvis etter naturkatastrofer, flom og tørke.