Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Bærekraftssenteret

Reitan Eiendom ble i 2021 partner i Trondheim kommunes FN-støttede bærekraftspartnerskap. I 2019 utpekte FN Trondheim som foregangskommune for bærekraftig utvikling.

Kommunen fikk status som “Geneva UN Charter Centre of Excellence” som følge av et årelangt utviklingsarbeid sammen med kunnskapsmiljøer i regionen. Kommunedirektøren etablerte i juni 2020 et sekretariat, Bærekraftssenteret, som videreutvikler samarbeidet i regionen med vekt på mulighetene som FN-statusen gir.

Utgangspunktet for partnerskapet er å finne og utnytte muligheter for bærekraftig verdiskaping i regionen, og derigjennom bidra til bærekraftig omstilling internasjonalt. I samarbeid med FN kartlegges om lag 30 kommuners bærekraft. Funnene brukes til å koble lokale behov og muligheter til tilgjengelige løsninger og ressurser. FNs 2030-agenda, bærekraftsmålene og FNs charter for bærekraftige bosteder står sentralt for arbeidet i Bærekraftssenteret.

Bærekraftssenteret er en norsk gren av FNs program for smart og bærekraftig utvikling (U4SSC IP). FN bruker erfaringene fra Norge til å utarbeide veiledere og bygge kompetanse i andre FN-land slik at flere kan nå bærekraftsmålene.

For å styrke arbeidet i Bærekraftssenteret er også næringslivspartnere invitert inn. Gjennom næringssamarbeidet sikres godt offentlig-privat samarbeid og utveksling av kompetanse, opplæring, prosjektutvikling, sertifisering og evaluering. Dette med mål om økt bærekraft og ambisjon om å eksportere de gode ideene og metodene internasjonalt. Bærekraftssenterets partnere bidrar til å legge de overordnede føringene for arbeidet gjennom Strategisk Råd. Rådet møtes hvert halvår.

Reitan Eiendom inngår som partner i Bærekraftssenteret med plass i Strategisk Råd. Selskapets primære bidrag her er innenfor strategi og forretningsutvikling, både for senteret og for prosesser og prosjekter som springer ut fra senteret. I Reitan Eiendoms arbeid i Bærekraftssenteret er det spesielt fokus på temaene virksomhetsstyring, mobilitet, energi og kunst og kultur.

Øvrige partnere i Bærekraftssenteret: UNECE, United Cities, U4SSC, OiER, SDG Societal Transitions Network of Excellence, NTNU, SINTEF, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, TRD 3.0, IKEA, Skanska, Gjensidige, KPMG, Sparebank 1 SMN, Bertel O. Steen, 6AM, Cowi, Nordic Circular Hotspot, IOTA, Reframing Studio, Xplora, Urban Trigger Agency, Folkeinvest, Næringsliv, Ducky, FN-Studentene i Trondheim, Loopfront, SoCentral, Den Norske Kirke, Møller Mobility Group og Strise.