Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Tilslutninger

Bærekraft og ESG er et bredt fagfelt i stadig utvikling. For Reitan Eiendom har det i flere år vært viktig å være en pådriver for godt og helhetlig bærekraftsarbeid. Det gjøres både gjennom å høste ny kunnskap fra andre og å bidra med kompetanse man har fra før. Det er krevende å være oppdatert til enhver tid, men det er viktig for et konsistent og effektivt bærekraftsarbeid. Med felles definisjoner og forståelse av rammeverk og begrep, både internt i organisasjonen og eksternt, økes sjansen for høy grad av måloppnåelse. Derfor omtales noen viktige tema og tilslutninger i dette kapitlet, sammen med rapportering på de aktuelle temaene. GRI, TCFD, OECD aktsomhetsvurderinger og ILO-konvensjoner med flere.