Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Global Reporting Initiative (GRI)

Reitan Eiendom rapporterer bærekraft etter rapporteringsrammeverket GRI (Global Reporting Initiative), som er blant de mest brukte i verden.

Rammeverket inneholder felles begrep og krav som virksomheter rapporterer etter, hvor økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av aktiviteten samles. Standardene muliggjør sammenligning mellom selskap, uavhengig av geografisk lokalisering og stiller krav til kvaliteten på informasjonen som fremlegges. Det reduserer muligheten for grønnvasking og øker ansvarliggjøring.

GRI-rapportering har to hoveddeler. Universelle standarder som må overholdes, og temaspesifikke standarder som velges ut fra virksomhetens aktivitet og påvirkning.

De universelle standardene finnes i GRI-100-serien og inneholder generelle krav til informasjonsfremlegging om virksomhetens geografiske tilstedeværelse, bransjer, ansatte, hovedaktivitet mv, samt ledelsens tilnærming (Management Approach) for alle de temaspesifikke standardene. Her er hensikten å ansvarliggjøre ledelsen i hvordan de viktigste bærekraftstemaene i virksomheten håndteres.

De temaspesifikke standardene inneholder spesifikke rapporteringskrav og veiledninger til en lang rekke tema, både hovedkategorier og underkategorier. Hvert deltema har egne standarder og fordeler seg innenfor økonomi GRI-200-serien, miljø GRI-300-serien og sosiale forhold GRI-400-serien. For å vite hvilke temaspesifikke standarder virksomheten skal rapportere i henhold til, gjennomføres en interessentanalyse, interessentdialog og deretter en vesentlighetsanalyse. Disse prosessene følger et fast oppsett, slik at virksomheten får valgt bærekraftstema hvor påvirkningspotensialet er betydelig, og at valg av tema ikke er tilfeldig. Sammen med en bærekraftsrapport i tråd med GRI skal det alltid medfølge en GRI-index som lister opp nøyaktig hvor hver GRI-indikator blir svart ut, enten i rapporten eller f.eks. på virksomhetens nettsider. Slik skal informasjonen være lett etterprøvbar. Bruken av standardene krever også at GRI-organisasjonen varsles, slik at stikkprøver kan gjennomføres og faren for grønnvasking minimeres.

Standardene i GRI gir to ulike detaljeringsnivå som virksomhetene kan velge mellom. Core og Comprehensive. Core er minimums- eller kjerneinfo som kreves av hver standard. Comprehensive inneholder alle krav fra Core, og i tillegg beskrivelser av forhold som strategi, etikk samt integritet og virksomhetsstyring. Reitan Eiendom har i stor grad valgt comprehensive for de ulike vesentlige temaene i rapporteringen.

Rapporteringsprinsippene for bærekraftsrapportering etter GRI er:

For innholdet:

  • Identifiser virksomhetens interessenter, med hensyn på bærekraft
  • Beskriv virksomhetens bærekraftsbidrag i utvidet betydning
  • Vurder vesentlighet av virksomhetens aktivitet og beskriv eventuelle avgrensninger
  • Beskriv rapporteringens dekning i forhold til virksomhetens bærekraftspåvirkning

 For kvalitet:

  • Oppgi nøyaktig informasjon
  • Balanser positive og negative forhold
  • Oppgi forståelig informasjon
  • Oppgi sammenlignbar informasjon
  • Oppgi pålitelig informasjon
  • Rapporter i tide