Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

ESRS

CSRD krever at selskaper rapporterer i samsvar med en ny europeisk standard for bærekraftsrapportering, ESRS.

Foreløpig er ESRS et forslag vedtatt av EU-kommisjonen, etter tekniske råd gitt av EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). ESRS stiller spesifikke krav til selskapenes bærekraftsrapportering innen miljø, sosialt og selskapsstyring (ESG). 

Pr. nå foreligger 13 ulike standarder, fordelt på en rekke undertema. Ikke ulikt GRI. 

  • ESRS-1: Standard med generelle prinsipper for bærekraftsrapportering
  • ESRS-2: Sandard med overordnede opplysningskrav
  • ESRS E1-E5: Standarder med spesifikke opplysningskrav for økologisk bærekraft
  • ESRS S1-S4: Standarder med spesifikke opplysningskrav for sosial bærekraft
  • ESRS G1-G2: Standarder med spesifikke opplysningskrav for selskapsstyring

ESRS-ene er utformet for å bidra til å nå mål i EUs Grønne Giv (EU Green Deal) og skal være i tråd med eksisterende bærekraftsrammeverk, standarder og forskrifter i EU, f.eks. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) og EU-taksonomien.

ESRS bruker begrepet dobbel vesentlighet (som GRI), omfatter hele verdikjeden og påvirker omfang, volum og detaljeringsgrad til informasjonen som kreves fra selskapene.Reitan Eiendom allerede er tilsluttet eller rapporterer i henhold til en rekke av standardene og rammeverkene som ligger til grunn for ESRS. Eksempelvis GHG protokollen, GRI, EU taksonomien, TCFD og TNFD.