Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

TNFD

(Task force on Nature related Financial Disclosures) I Global Risk Reports årlige riskorangering for 2020, er klimaendringer rangert som den største risikoen av over 750 eksperter og beslutningstagere verden over. Basert på ekspertenes vurderinger av sannsynlighet for forekomst og innvirkning på samfunnet, er topp tre risikoer knyttet til miljø for første gang i rangeringens 10-årige historie.

Tap av biologisk mangfold er definert som risiko nummer tre. Natur er også økonomi. Ifølge Verdensbanken er om lag 440.000 milliarder norske kroner, mer enn 50% av verdens BNP, avhengig av naturressurser. Skulle man betalt for arbeidet naturen gjør gratis, som å stoppe flom, pollinere eller rense vann, anslår WWF at dette ville kostet over 1.250.000 milliarder kroner i året (1). 1,3 ganger verdens samlede BNP.
TNFD, Task-Force on Nature-related Financial Disclosures, er et rapporteringsrammeverk under utvikling med fokus på naturrelaterte risikoer og muligheter. I likhet med TCFD-rammeverket, søker TNFD-rammeverket å kartlegge finansielle risikoer og muligheter tilknyttet natur basert på å kartlegge selskapets påvirkninger og avhengigheter. Svært mye av materialene Reitan Eiendom benytter i bygg er avhengige av naturressurser. I tillegg står eiendommene på tomter som kan regnes somnatur og har innvirkning på områdene rundt seg – naturen og naturmangfoldet. Reitan Eiendom vil derfor publisere sin første helhetlige TNFD-rapport sammen bærekraftsrapporten for 2023 etter at rapporteringsrammeverket foreligger i endelig form. I mellomtiden publiserer selskapet en generell TNFD-rapport sammen med årets bærekraftsrapport. Se vedlegg xx.

(1) https://www.wwf.no/dyr-og-natur/fns-naturavtale-en-ny-global-avtale-for-mennesker-og-natur

Reitan Eiendom har for 2022 publisert en pre-TNFD basert på det foreliggende rammeverket som enda ikke er vedtatt i sin endelige form. Rapporten er vedlegg til den publiserte bærekraftsrapporten for 2022.