Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

GRESB

GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, ble etablert i 2009 med fokus på eiendomsbransjen.

GRESB er i dag en bransjeledet organisasjon som leverer handlingsrettede og transparente miljø-, sosial- og styringsdata (ESG) til investorer og finansmarkedet. Ved å rapportere til GRESB, blir Reitan Eiendoms data scoret, validert og rangert på ESG-indikatorer som er relevante for eiendomsbransjen. Rapporteringen er i tråd med FNs Bærekraftsmål, Parisavtalen og øvrige internasjonale rammeverk innen bærekraft som CDP (Carbon Disclosure Project) og GRI, og bygger på prinsipper fra beste praksis i ESG-rapportering.

Reitan Eiendom har som ambisjon å rapportere til GRESB for første gang i 2023 basert på tall og innhold i bærekraftsrapporten for 2022.