Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Bærekraftig finans

For å nå målene i Parisavtalen og for at EU skal bli klimanøytral innen 2050 må mer kapital bli investert i miljømessig bærekraftige aktiviteter. EUs handlingsplan gjennom taksonomien får derfor stor betydning for finansmarkedet. Dette gjelder både banker og kapitalmarkedet for gjeld og egenkapital.

Taksonomien har som mål om å styre kapitalen i riktig retning over tid for å nå Parisavtalens mål. Dette gjøres gjennom pålagte rapporteringskrav for bankene der låneporteføljen kobles til kravene fra taksonomien.

En tilpasning til de nye kravene vil bidra til en sterkere ESG-profil for Reitan Eiendom. En sterkere ESG-profil vil igjen styrke lønnsomheten og verdiutviklingen for Reitan Eiendom på grunn av følgende faktorer:

 • Høyere inntekter: Tiltrekker seg flere og bedre leietakere med høyere betalingsvillighet
 • Lavere driftskostnader: Lavere energikonsum og forbruk
 • Lavere regulatorisk risiko: Bedre rustet for å møte fremtidige regulatoriske krav og kriterier
 • Høyere produktivitet: Øker potensielt produktiviteten og øker attraktiviteten for nye talenter
 • Lavere finansieringskostnader: Lavere rente hos banker og i obligasjonsmarkedet 

RELOG som er et datterselskap av Reitan Eiendom har utarbeidet et eget grønt rammeverk for finansiering med hensikt om å tilpasse seg de nye kravene og dermed sikre fremtidig verdiutvikling og lønnsomhet. Rammeverket er basert på retningslinjene «Green Bond Principles» etablert av International Capital Market Association. Fordelen med et slikt etablert rammeverk i tillegg til å gi et bilde av bærekraftstrategien til RELOG er flere og følgende:  

 • Større investorinteresse 
  • Tiltrekker en bredere investorbase (mange investorer med grønt mandat)
  • Tiltrekker store institusjonelle investorer (pensjonsfond og livselskap med strikte mandater)
 • Finansieringskostnader
  • Investorer er villige til å betale mer for grønt (ref. faktorer nevnt over)
  • Prisfordelen i markedet både hos bank og i obligasjonsmarkedet
 • Kommunikasjon til investorer og interessenter 
  • Rammeverket brukes for å kommunisere utstederens bærekraftsprofil til investorer og andre interessenter 
  • Second party opinion (SPO) er en ekstern kvalitetsbekreftelse 
 • Intern kapasitetsbygging
  • Forberedelse av rammeverk og SPO knytter ulike deler av selskapet sammen (finans, økonomi, forvaltning og teknisk)
  • Skaper en felles forståelse for hva som er gjeldene rammeverk for selskapet