Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Grønn finansiering

Grønn finansiering er lån og obligasjoner som skal finansiere miljøvennlige og bærekraftige formål, og som skal gi gunstigere betingelser for låntaker enn ordinære banklån. En uavhengig tredjepart må kunne verifisere at prosjektet/eiendommen som finansieres kvalifiserer til grønn finansiering, for eksempel i form av en godkjent miljøsertifisering.

På denne måten kan et godt bærekraftsarbeid gi tilgang til nye lånemarkeder og påvirke våre finansielle betingelser.

I 2022 har Christiania Areal fått utbetalt et grønt lån på MNOK 680 i forbindelse med finansiering av Karvesvingen 7 AS. Fra tidligere år har Reitan Eiendom fått utbetalt grønne lån som en del av finansieringen av butikkeiendommer og lagerbygning/distribunal i Danmark, samt ved en større refinansiering i Login Parinvest As.

Figuren viser hvor stor andel grønne lån utgjorde av Reitan Eiendoms totale banklånportefølje pr 31.12.22. Med bakgrunn i selskapets bærekraftstrategi og målsetninger om energieffektive eiendommer, har selskapet ambisjoner om å øke andelen grønn finansiering i tiden fremover.

Reitan Eiendom har ikke kalkulert reduksjon i CO2-fotavtrykk som følge av andel grønn finansiering for 2022. Grønne lån er et viktig fokus for Reitan Eiendom.