Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Innovasjon og bærekraftig byliv

Reitan Eiendom

Campus Kristiansund

Når så mange mennesker daglig skal forflytte seg inn og ut av bysentrum, er det også viktig å sikre gode løsninger for mobilitet.

– Vi ønsker å bruke Campusutviklingen som en motor for bærekraftig byutvikling, både når det gjelder mobilitet og på andre områder, forteller Mauseth. Campus Kristiansund ligger på et eksisterende kollektivknutepunkt for buss, rutebåt og Sundbåten, som trafikkerer mellom byens fire øyer og er verdens eldste kollektivselskap i kontinuerlig drift.

– Det gir et flott utgangspunkt for å skape endring og ny adferd, og samtidig gjøre sentrum mer attraktivt, sier Mauseth.

Både fylkeskommunen, kommunen og private aktører samarbeider om ulike prosjekter for en mer bærekraftig mobilitet, for eksempel gjennom et prosjekt for ikke-fossildrevet autonom sundbåt. Høgskolen i Molde, som har det største fagtilbudet på campus og et betydelig logistikkmiljø, har også en egen bachelorgrad i bærekraftig logistikk i Kristiansund.

I fjor sommer engasjerte også fylkeskommunen i samarbeid med blant annet Campusutbyggerne i Devoldholmen Utvikling fire masterstudenter som har arbeidet med bærekraftige tiltak og konsept for denne delen av sentrum.

Målsetning om en «living lab»

– De har blant annet sett på tiltak for sirkularitet og avfallsreduksjon, elementer av urbant landbruk, byliv, sosial bærekraft og gode møteplasser rundt campus, forteller Mauseth. Hensikten er at Campusmiljøet, gjennom bidrag fra mange aktører, på sikt skal bli en «living lab» for bærekraftig byutvikling.

CKSU blir en felles arena for næringsliv, forskning og høyere utdanning. Målet er å sikre Nordmøre den kompetansen som etterspørres i privat og offentlig sektor i dag og i fremtiden, gjennom samarbeid på tvers av fagmiljø og organisasjoner. Da må også selve Campusbygget legge til rette for samarbeidet, og skape de gode møteplassene. 

– I prosjektutviklingen har utbyggerne i samarbeid med fylkeskommunen involvert mange aktører i regionen gjennom en rekke workshoper og en metodisk tilnærming til problemstillingene. Resultatet er blitt det bygget som nå snart er i ferd med å reise seg, forklarer han videre. 

Breeam Exellent og bruk av tre i bygningsmassen

Det er Devoldholmen Utvikling AS som eier og utvikler campusbyggene. Devoldholmen Utvikling eies av RENH Holding AS (Reitan Eiendom og NHP Eiendom) og det statlige utviklingsselskapet Bane Nor Eiendom AS. 

– I tillegg til at mobilitet og bærekraftig byliv står sentralt, er miljøambisjonene for bygningsmassen skyhøye, forteller Jostein Breines. Han er bærekraftsdirektør i Reitan Eiendom. CKSU blir et fremtidsrettet miljøbygg med blant annet massivtre som hovedbærekonstruksjon. Bygget skal sertifiseres i henhold til Breeam-NOR Exellent, forteller han. 

Det er Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak initiativet for den nye campusen. 

– Et langsiktig og solid samarbeid mellom utbyggerne og disse initiativtagerne har vært og er helt avgjørende for at vi skal lykkes med de høye ambisjonene vi har for Campus Kristiansund, og det den skal bidra med for lokalsamfunnet, fastslår Mauseth.