Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Campus Kristiansund

Campus Kristiansund (CKSU) er et felles kunnskapsmiljø for utdanning, forskning og innovasjon som er under etablering i Kristiansund sentrum.

Campus Kristiansund (CKSU) er et felles kunnskapsmiljø for utdanning, forskning og innovasjon som er under etablering i Kristiansund sentrum. Innflytting i de nye byggene skjer etter planen i 2024, og bærekraftskonseptet er langt på vei ferdig. Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2021. Byggestart mars 2022.

Campusbyggene utvikles og eies av selskapet Devoldholmen Utvikling AS. Selskapet eies av det privateide selskapet RENH Holding AS (Reitan Eiendom og NHP Eiendom) og det statlige utviklingsselskapet Bane Nor Eiendom AS. Et langsiktig og solid samarbeid mellom Devoldholmen Utvikling, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune har vært avgjørende. Campus Kristiansund integrerer næringsliv, utdanning og forskning på ett sted. Ambisjonen er å skape synergieffekter mellom kompetanseutvikling for det grønne skiftet og næringslivets behov for infrastruktur og kunnskap. Lokaliseringen midt i sentrum av Kristiansund vil også bidra til redusert transportbehov.  

“Ambisjonen vår er at Campus Kristiansund skal bidra til en mer bærekraftig byutvikling, blant annet gjennom å motivere til ny mobilitetsadferd og nye løsninger. I tillegg planlegges det også utdanningstilbud og nettverk for smart bærekraftig utvikling på campus. Det skjer gjennom et samarbeid mellom mange parter, der det også er helt avgjørende å ha med seg fremoverlente utbyggere.” – Roland Mauseth, Campusprosjektleder hos Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Prosjektet skal bidra til å skape et levende lokalsamfunn, gode arbeidsplasser og teknologisk innovasjon. Prosjektutviklingen har involvert mange aktører i lokalsamfunnet gjennom en rekke workshoper og en metodisk tilnærming til problemstillingene. Samtlige politiske vedtak på kommunalt og fylkeskommunalt nivå som angår prosjektet har vært enstemmig positive. 

Våre verdigrunnlag

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit