Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Enovaprosjekt for energisparing (2021)

I perioden 2012 til 2016 gjennomførte E C Dahls Eiendom et prosjekt støttet av Enova for å redusere energiforbruket i byggene sine.

I perioden 2012 til 2016 gjennomførte E C Dahls Eiendom et prosjekt støttet av Enova for å redusere energiforbruket i byggene sine. Som følge av prosjektet ble det totale energiforbruket for hele bygningsmassen redusert med 20 %. Resultatene ble oppnådd gjennom tydelig fokus på SD-anlegg, teknisk tilstand og drift av de tekniske anleggene samt fokus på opplæring og generell kunnskapsheving blant nøkkelpersonell. Driftslederne på byggene har vært avgjørende for å gjennomføre forbedringsprosjektet og justeringene. 

Våre verdigrunnlag

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit