Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Prinsens gt. 49, Trondheim (2015)

REMA 1000 og E C Dahls Eiendom gjennomførte i 2015 et Enovastøttet prosjekt i samarbeid med NTNU.

REMA 1000 og E C Dahls Eiendom gjennomførte i 2015 et Enovastøttet prosjekt i samarbeid med NTNU for å eliminere alle klimagassutslipp både fra REMA 1000-butikken og bygget for øvrig i Prinsensgate 49 i Trondheim sentrum. REMA 1000 sto for ombyggingen av butikken som blant annet innebar bytting av kjøleanlegg med HFK1‐baserte kuldemedier.

Bygget til E C Dahls Eiendom hadde en isvannsmaskin som del av kjøleanlegget basert på HFK som hadde lav energieffektivitet. Spillvarmen fra isvannsmaskinen (bygget) og kjøleanlegget (butikken) ble sluppet ut over tak, mens energibehovet til snøsmelting av fortau og oppvarming av bygget ble levert fra fjernvarme. NTNU og SINTEF Energi foreslo å samkjøre ombyggingen. Slik kunne man for første gang i Norge dokumentere integrasjon av energiutveksling fra kjøleanlegg med CO2 som kjølemedium. Konseptet medførte betydelig reduksjon i årlig energiforbruk sammenliknet med flere separate kjøleanlegg. Det sentrale CO2-kjøleanlegget dekker alle kjølebehovene og flere av oppvarmingsbehovene i bygget. Spillvarmen brukes hovedsakelig til å varme opp butikklokalene, og øvrig varmeoverskudd brukes til snøsmelting av gatene utenfor bygningen ved behov. Reduksjon i strømforbruk er ca. 100.000 kWh per år. 

Våre verdigrunnlag

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit