Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

REMA Distribunal Vagle (2017)

RELOG har utviklet og oppført to automatlager på henholdsvis Vagle i Sandnes kommune og på Vinterbro i Ås kommune.

RELOG, tidligere Login Eiendom AS, har sammen med REMA 1000 utviklet og oppført to automatlager på henholdsvis Vagle i Sandnes kommune og på Vinterbro i Ås kommune.

Distribunalen på Vagle er et automatlager med et totalareal på 26 500 m2 fordelt på fryselager, kjølelager og tørrlager. Bygget ble satt i drift i september 2017 med et unikt energikonsept, utviklet sammen med leietaker REMA 1000. Energikonseptet bygger på tre hovedtrinn. Først løsnings- og materialvalg for å redusere energiforbruk og energitap. Tanken har vært at den beste måten å spare energi på er å ikke bruke den. I dette prosjektet ble det benyttet energieffektive tekniske systemer, hurtigporter på alle nedkjølte soner og tilpasset isolasjonsevne i bygningsmaterialene for de ulike temperatursonene. Trinn to har vært effektiv energiutnyttelse. Overskuddsenergi fra kjøle- og fryseanleggene benyttes til oppvarming av andre deler av bygget. Varmedistribusjonen ble bygget som et lavtemperaturanlegg for å hindre utilsiktet tap i distribusjonsnettet. Sprinkeltanken ble konstruert som et termisk lager slik at termisk energi kan lagres på tidspunkt der produksjon og forbruk ikke er sammenfallende. Det siste trinnet har vært å vurdere lokal energiproduksjon. Distribunalen ble utstyrt med et solcelleanlegg tilpasset byggets forbruksprofil og gjeldende lovgivning.

Størrelsen på anlegget er 6 338 m2 fordelt på 3 841 paneler med 1 020 kWp og en årlig gjennomsnittlig produksjon på 830 000 kWh. Det ble også installert en batteribank på 460 kWh for å lagre overskuddsenergi fra solcelleanlegget i perioder der produksjonen overgår forbruket. For at alle disse systemene skulle fungere sammen ble det installert et styringssystem som ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring kunne optimalisere systemene for å holde totalt energiforbruk så lavt som mulig. Systemet benytter historisk data fra en lang rekke kilder for å kunne predikere både forbruket og produksjonen fram i tid. Slik kan systemet avgjøre når batterier og det termiske lageret skal lades og utlades for å oppnå den største effekten. Energikonseptet har fått nasjonal oppmerksomhet og vært nominert til flere priser. Det har også vært internasjonal oppmerksomhet rundt konseptet og Verdensbanken har vist interesse med tanke på å benytte lignende konsepter i områder med dårlig utbygd infrastruktur. 

Våre verdigrunnlag

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit