Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Campus Kalvskinnet, Trondheim (2017)

Lysholmbygget på Kalvskinnet i Trondheim ble utviklet av E C Dahls Eiendom til nytt campus for ingeniørutdanningen på HiST og ble etter fusjonen mellom HiST og NTNU tatt i bruk av lærerutdanningen.

Lysholmbygget på Kalvskinnet i Trondheim ble utviklet av E C Dahls Eiendom til nytt campus for ingeniørutdanningen på HiST og ble etter fusjonen mellom HiST og NTNU tatt i bruk av lærerutdanningen. Prosjektet ble tildelt Trondheims kommunes byggeskikkpris for 2018. Gjennom prosjektperioden var det tett samarbeid med Byantikvaren og Fylkesantikvaren. De har bistått i restaureringsarbeidet og valg tatt i forbindelse med oppføring av nybygget.

De historiske bygningene har i hovedsak blitt bevart utvendig mens innsiden har blitt modernisert. I tillegg ble det gamle Mellombygget og Kjelhuset revet og erstattet med et nytt bygg. Bakgården ble tatt i bruk som et fleksibelt uterom over to plan. I tillegg ble det etablert en trapp ned til underetasjen som har blitt et sentralt vrimleareal i uterommet. Det ble tilrettelagt med amfi og infrastruktur for konserter og andre arrangement. Hvelvkjellerne ble også bevart og tatt i bruk til bibliotek og datarom.

De mest arealkrevende rommene samt spesialrom med høyere krav til ventilasjon og lignende ble plassert i de nye delene av kvartalet. Dette for å maksimere graden av gjenbruk der dette var mulig. Med lokalisering i sentrum fikk studenter og ansatte kort vei til det meste, redusert transportbehov og tilhørende klimafotavtrykk. Det ble tilrettelagt for sykkelparkering og sikret at bakgården ble et byrom åpent for alle. Bygget tilfredsstiller energiklasse B. 

Våre verdigrunnlag

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit