Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

Dora Eiendom

Dora Eiendom har fra starten av vært fokuserte på å omskape næringsbygg til noe kun sivile leietakere kan ha god nytte av.

Den tidligere tyske ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna i Trondheim ble på 60-tallet solgt av Forsvarsdepartementet til private eiere, og Dora ble stiftet i 1968 som eier av eiendommen. Selskapets opprinnelige eiere var Egil Braathen, Even Dahl og Henry Olrich, med sistnevnte som initiativtaker. Familiene Dahl og Olrich er fortsatt aksjonærer, og fikk i tillegg Reitan Eiendom som med aksjonær i 2017. Selskapets administrerende direktør Geir Halmøy er også på eiersiden i selskapet.

Dora Eiendom var fra starten av fokusert på å omskape Dora 1 til et næringsbygg med kun sivile virksomheter som leietakere. Dette lyktes, og Dora 1 sine 40 000 kvm er i dag benyttet som magasin for museer/arkiver, datahaller med mer. Alt dette i en bygning som både varmes opp og kjøles naturlig ned av sjøvannet under de gamle dokkene. Dermed er dette blant de mest bærekraftige lokalene i Norge i dag.

Dora Eiendom har de siste 15 årene stått frem som den største private eiendomsutvikleren i sentrumsområdet Nyhavna i Trondheim, med sine 130.000 kvm næringsarealer under forvaltning/eie, samt 800 boliger under regulering.

Dora Eiendom bygger byen innenfra og ut. Selskapet bygger ut og eier attraktive næringslokaler på Nyhavna i gangavstand til Midtbyen. I tillegg skal Dora utvikle boliger på og ved Nyhavna, som gjør at Trondheim utvikler seg videre som en kompakt og attraktiv by med korte avstander mellom bolig, arbeidssted og fritidsaktiviteter. Dette skal oppnås gjennom å være tro mot verdigrunnlaget, og med ønske om å skape en bærekraftig by.

Våre verdigrunnlag

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit