Denne nettsiden vises ikke riktig. Nettleseren din støtter ikke, eller har deaktivert Javascript. EN: You do not have JS enabled.

VestenFjeldske Eiendom

VestenFjeldske Eiendom AS ble etablert i 2000 og er et datterselskap av Reitan Eiendom. Selskapets forretningsidé er å bygge opp en stor eiendomsportefølje i Bergen sentrum, samt et antall førsteklasses REMA Eiendommer på Vestlandet.

Med hovedkontor i Bergen, er Vestenfjeldske Eiendom engasjert i utvikling, utleie og forvaltning av eiendommer i Bergen sentrum. Selskapets portefølje har vokst betydelig de senere årene, og inkluderer varierte eiendomstyper som kontorer, hoteller, restauranter og forretninger. Selskapet sitt satsningsområde er videreutvikling av eiendomsporteføljen for å kunne tilby attraktive og funksjonelle lokaler til sine kunder. Utviklingen av eiendommene skjer i tråd med selskapets bærekraftsstrategi, og skal være et positivt bidrag til bybildet og byens befolkning.

Et av REITANs verdigrunnlag er «Kunden er vår øverste sjef» – for VestenFjeldske er det viktig å skape gode og langsiktige relasjoner med leietakere gjennom gode prosesser og at man sammen finner løsninger som gir stabilitet og lønnsomhet.

VestenFjeldske Eiendom eier og forvalter gode 70 000 kvm utleieareal i dag, og har ambisjoner om ytterligere vekst.

Våre verdigrunnlag

1
2
3
4
5
6
7
8

We stick to our
business model

We keep
high moral standards

We are committed
to be
debt-free

We encourage
a winning culture

We are
positive and
proactive

We talk with each other,
not about each other

The customer is
our ultimate boss

We work for
fun and profit